Všeobecné smluvní podmínky

Pokračováním užívání těchto stránek potvrzujete, že přijímáte všeobecné smluvní podmínky, které jsou nastíněny níže. Pokud nepřijímáte tyto všeobecné smluvní podmínky, musíte tuto webovou stránku okamžitě opustit.

Kontaktní údaje
Pokud máte jakékoliv dotazy či stížnosti, prosím kontaktujte: altron@altron.net

Vlastnictví materiálu a licenční podmínky
Tyto webové stránky a materiály v ní jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími právy a zákony o duševním vlastnictví po celém světě a jsou vlastněny nebo licencovány společností Altron, a.s. a/ nebo třetími stranami. Máte dovoleno zobrazit materiály na této webové stránce na obrazovce počítače nebo mobilním telefonu. Můžete je stáhnout a vytisknout kopii pro vaši osobní potřebu, pokud nebudete upravovat nebo odstraňovat jakýkoliv obsah či část webové stránky bez našeho souhlasu. Dále také nesmíte měnit či odstranit žádné autorské právo, ochrannou známku nebo jakákoliv jiná oznámení o vlastnictví.

Návštěvou této webové stránky souhlasíte s tím, že nepoužijete tyto webové stránky nebo jakýkoliv materiál na nich na následující:

 • Jakékoliv nezákonné účely nebo porušení platných právních předpisů.
 • Komerční využití bez našeho předchozího psaného souhlasu.
 • Cílené jednání, či chování, které by ukazovalo špatný nebo zavádějící dojem z naší firmy, našich zaměstnanců nebo našich služeb.
 • Použití, nahrávání či vysílání.
 • Jakýkoliv materiál, který je hanlivý, urážlivý, obscénní nebo jinak nelegální, který urazí či zapříčiní úzkost osoby, který může ovlivnit či porušit práva jakékoliv jiné osoby-
 • Jakékoliv zařízení, software, složka nebo mechanismus, který může narušovat řádné fungování této webové stránky nebo našich systémů.
 • Provádět cokoliv, co by narušovalo či přerušovalo fungování této webové stránky nebo naší služby.
 • Podporovat nebo povolovat jiným provádět cokoliv z výše zmíněných.

Vhodnost materiálů
Neposkytujeme žádnou záruku, že materiály poskytované a dostupné na našich webových stránkách jsou vhodné pro vaše požadavky nebo že budou bezpečné, bez chyb či virů. Za tyto materiály neneseme žádnou odpovědnost.

Dostupnost webových stránek
Tato webová stránka je poskytována zdarma a nemůžeme zaručit, že bude fungovat bez přerušení či bez chyb. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění či jakýchkoliv závazků změnit, pozastavit či vyjmout celý obsah nebo jakoukoliv část webových stránek.

Ochrana
Internetové přenosy nejsou nikdy kompletně soukromé a bezpečné a je zde určité riziko. Proto jakákoliv zpráva či informace, kterou nám pošlete z této webové stránky, může být zachycena a potencionálně přečtena jinými osobami. Neponeseme žádnou odpovědnost za jakékoliv přenosy, které nám pošlete, a vy tak činíte výhradně na vlastní nebezpečí.

Odkazy z webových stránek
Možná budeme čas od času poskytovat odkazy z této webové stránky na jiné webové stránky, které jsou vlastněny a operovány třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány jen pro vaše pohodlí a my nad nimi nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

Přesnost informací
Staráme se o to, aby všechny informace dostupné na našich webových stránkách byly správné. Informace u výstupů se postupně vyvíjí a může se stát, že informace, které dáme na stránky, budou zastaralé. Vyhrazujeme si právo tyto informace kdykoliv změnit. Jakékoliv informační bulletiny, blogy nebo další jednotky poskytující informace byly vytvořeny pouze pro obecný zájem a nenahrazují konkrétní odborné poradenství a neměly by se jako takové ani užívat.

Vyloučení odpovědnosti
Společnost Altron, a.s. nezaručuje ani nepotvrzuje, že materiál na této webové stránce je správný, kompletní nebo aktuální, nebo že tato webová stránka bude bez závad či virů.

Nic obsaženého na těchto stranách by se nemělo vykládat jako právní, finanční nebo odborné poradenství. Podrobné odborné poradenství by mělo být zajištěno před přijetím jakýchkoliv opatření či jednání na základě jakýchkoliv informací nebo materiálu obsaženého na těchto webových stránkách.

Odpovědnost za naše chyby
Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu ve smlouvě, nedbalost či jiné když:

 • Nedochází k porušení zákonné povinnosti, kterou vůči vám máme.
 • Tato ztráta či poškození není rozumně předvídatelným výsledkem takového porušení.
 • Jakákoliv ztráta či poškození (nebo nárůst ve ztrátách či škodách) je výsledkem porušení těchto všeobecných smluvních podmínek – a to z vaší strany.
 • Nic z těchto Všeobecných smluvních podmínek nevylučuje nebo neomezuje naši odpovědnost za podvodné zkreslení či smrt nebo osobní zranění způsobené naší nedbalostí.
 • Nic z těchto Všeobecných smluvních podmínek neovlivní vaše zákonná práva.

Práva třetích stran
Nic z těchto Všeobecných smluvních podmínek nepřiznává a není určeno na výtěžek jakékoliv třetí strany. Osoba, která není smluvní stranou těchto Všeobecných smluvních podmínek, nemá žádné právo na jejich vymáhání.

Zřeknutí se práva
Žádné zpoždění či rozhodnutí nevymáhat práva na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek bude znamenat zřeknutí se práva takto učinit. Také neovlivní práva v souladu s jakýmkoliv následným porušením.

Rozhodné právo
Tyto Všeobecné obchodní podmínky podléhají zákonům České republiky a každý z nás se tímto zavazuje k bezvýhradné jurisdikci českých soudů.

Vyhrazujeme si právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Když je zveřejněna nová verze na této stránce, okamžitě přechází v platnost.

Pokud budete používat tuto webovou stránku po tom, co byly změněny Všeobecné obchodní podmínky, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázání novými Všeobecnými obchodními podmínkami.